Bittergrapes

Bittra druvor

Bästa konsument,
Jag vill med kraft och allvar betona det faktum att det är mycket illa ställt med mänskliga rättigheter i de flesta fattiga länder som producerar varor åt oss priviligerade konsumenter här hemma.

Vi lever i en tid där en i huvudsak kostnadsdriven världshandel dagligen tär på människor och vår gemensama miljö. Vi på Primewine Group har tagit ställning och vi kommer aldrig förneka, dölja eller på något sätt gömma oss bakom de anklagelser som från tid till annan riktas mot oss och våra producenter.

Sammanfattning
Våra leverantörer har anklagats för att;

  1. Betalat ut löner under lagstadgad min nivå.
  2. Göra för höga avdrag för övriga utgifter på lön.
  3. Att föreningsfrihet inte råder i vinnäringen.
  4. Olagliga uppsägningar
  5. Olagliga avhysningar

Här kommer en sammafattning på vårt bemötande

  1. Den lönespecifikation som förekommer i dokumentären är från oktober 2012, det var först i mars 2013 som minimilönen om R.105/dag började gälla. Vi har till dags dato ej erhållit några lönespecar från producenten av dokumentären, trots flertalet påtryckningar.
  2. Det är helt riktigt att det förekommer avdrag på lönen för bl a livsmedelsinköp då en matbil kommer ut till gården och förser lantarbetarna med livsmedel. I flera fall rör det sig om avdrag som skett med skriftligt godkännande.
  3. Samtliga externa granskningar visar på att föreningsfrihet råder. Sydafrika har en av världens mest moderna konstitutioner som syftar till stärka invånarnas rättigheter . Notera gärna att det är en erkänd fackförening som nu gått ut i strejk.
  4. De uppsägningar vi tagit del av, har enligt extern dokumentation följt lagen om uppsägning.
  5. I det fall som lyfts fram som otillåten avhysning, rör det sig om ett förlikningsavtal med arbetsgivaren där arbetstagaren mottog ett hus och två månadsutbetalningar för att flytta.

Som mediakonsument bör du vara uppmärksam på att dokumentären är en ensidig bild av en mycket komplex situation och baserar sig i huvudsak på en och samma källa till information. Dokumentären visar på tre av 3300 gårdar och det kan inte anses som representativt. Vi ber dig därför läsa vidstående PDF i sin helhet.

Läs även gärna systembolagets replik;
"Felaktiga påståenden i kvällens uppdrag granskning"

För mer information,
vänligen kontakta:

Martin Horwitz

Responsible CSR

E-post: martin.horwitz@primewinegroup.com